ERGONOMİ HAKKINDA ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİZ

Ergonominin Anlamı 
Bilimsel literatürde ergonominin  yüzlerce tanımı yapılmıştır. Orijinal tanımı ile ergonomi işin çalışana uygun hale getirilmesidir.Günümüzde ergonomi çalışanın  yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla  sağlığının ve güvenliğinin  korunması, iyileştirilmesi ve iş veriminin artırılmasına yönelik olarak  çalışma yaşamında ve günlük yaşamda kullanılan her türlü araç ve gerecin kişiye uydurulması için yapılan tüm faaliyetleri kapsar. Ergonomi kalitenin ve  verimliliğin önündeki engelleri  kaldırır.
Ergonomi çalışan için sağlığının, özellikle kas iskelet  sağlığının iyileştirilmesi, işveren için verimliliğin ve karlılığın artırılması demektir.

Ergonominin Amacı
Ergonominin başlıca amacı çalışanın sağlığını iyileştirerek, yaralanma ve hastalıkları engellemek ve iş verimini yükselterek kazancı ve yatırımın geri dönüşünü artırmaktır. İnsanın performansıyla  kas iskelet sağlığı arasındaki direkt ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Kas iskelet hastalıkları çalışanların en yaygın ve önemli sağlık sorunları arasındadır ve  işe bağlı sakatlıkların en önde gelen nedenlerindendir. Ergonominin temel amacı çalışanı kas iskelet yaralanma ve hastalıklarından korunmaktır.

Ergonominin  diğer amaçları şunlardır:

• İş memnuniyetini artırmak
• Yaşam kalitesini artırmak
• Üretimin kalite ve kantitesini artırmak
• İş günü kaybı ve hastalıkların maliyetini azaltmak
• İşe dönüşü kolaylaştırmak
• Şirkete rekabet olanağı sağlamaktır.

Bu amaçlara ulaşmak için ilgili  bilim dalları, devlet kurumları, endüstri ve sivil toplum kuruluşları  işbirliği içinde çalışmalıdır.

 

   

Ergonominin Kapsamı

İş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan  ergonomi çok disiplinli çalışmayı kapsayan bir bilim ve sanattır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli alanları kapsayan ergonomi başlıca mühendislik, tıp ve sağlık ve işletme dallarını ilgilendirir.

Ergonominin başlıca iki öğesi vardır:

1. Çalışanın eğitimi
2. İş yerinde ergonomik girişimler ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Mühendislik dalı insanın anatomik, fiziksel ve psikolojik  özellikleri ile uyumlu  araç, gereçlerin ve ekipmanın ve çalışma ortamlarının  tasarımıyla ilgilenir.
Tıp dalı iş ortamında hastalıklar ve öncelikle kas iskelet hastalıklarından korunma ile ilgilenir. Sağlık ergonomisi  olarak ta adlandırılan  bu alanın başlıca amacı  MKİH’ nın önlenmesidir. Korunma  hastalıklar, risk etkenleri ve  doğru vücut mekaniklerinin kullanımı kapsayan ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri kapsayan ergonomi programlarının uygulanmasıyla  büyük ölçüde mümkündür.  Kişinin iş ortamı ile uyumunun  sağlanması ancak  ergonomik tasarım yaklaşımıyla yapılan aletlerin doğru vücut mekanikleri ile kullanılmasıyla mümkündür.
İşletme ve iktisat bilimleri ise ergonomi programlarının   endüstride şirketlerle bütünleştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenir.
Ergonomiyi uygulayan profesyoneller gelişmiş ülkelerde yüksek öğrenimde yıllar süresince  ergonominin prensiplerini ve uygulamayı öğrenirler ve sertifikasyon programlarıyla uzmanlaşırlar. 

Ergonominin Etkinliği
Ergonominin MKİH ve  sakatlıklarını azaltmada etkinliği gösterilmiştir.. İşletmelerde gereksiz masraf gibi görünen korunma ve ergonomi eğitimi için yapılan harcamalar hastalıkların sıklık ve maliyetinde azalma, verimlilikte ve kazançta artış ile artı değer olarak geri dönmektedir. Endüstride çeşitli iş kollarında yapılan çalışmalarda ergonomi programlarının uygulanması ile MKİH sıklığı ve maliyetinde % 50’i aşan azalma olduğu ve  harcanan her doların bir yıl sonra  tasarruf olarak geri dönüşünün 2000 dolara ulaştığı gösterilmiştir.  

Ergonomide Başarıyı Etkileyen Faktörler
Ergonomide mucizevi başarı mümkün değildir. En iyi sonuçlar ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmelerin birlikte uygulandığı ve çalışanların aktif olarak katıldığı   programlar ile elde  edilir. Başarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

• Yönetici desteği
• Ergonomi bilincinin oluşması
• Çalışanların katılımı
• Planın yapılması, uygulanması, kontrolü
• Zaman
• Para

 

Prof. Dr. Emel Özcan | Ergonomi Seminerler | Ergonomi Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz | Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları | Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi | Ergonominin Hukuki Boyutu | İç ve Dış Basında Ergonomi | Sıkça Sorulan Sorular | Haberler


<Webpaketi bir Idea Management Center projesidir.>