PROF. DR. EMEL ÖZCAN’IN ÖZGEÇMİŞİ

                
İş Deneyimleri

 • 1986’den beri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi
 • Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi Başlatıcısı ve Sorumlu Öğretim Üyesi
 • Omurga Hastalıklar Rehabilitasyon Birimi ve Bel Okulunun Başlatıcısı ve Sorumlu Öğretim Üyesi
 • Romatoloji Birimi Başlatıcısı ve Sorumlu Öğretim Üyesi
 • 1983-1985 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
 • 1995-1999 İstanbul’da Fonksiyonel Rehabilitasyon Merkezi sahibi ve medikal direktörü
 • 2000-2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Rehabilitasyon Hastanesi kuruluş çalışmalarını yürütme
 • 2004   Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Avrupa Standardı
 • 2006   İşyeri Hekimi Sertifikası
 • 2007  Akupunktur Tedavi Uygulama Sertifikası
 • 2011  Algoloji Uzmanı
 • 2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

İlgi Alanları

Bel ağrısı, çalışanlarda kas iskelet hastalıkları-korunma ve rehabilitasyonu, ergonomi, akupunktur, romatizmal hastalıklar, spinal enjeksiyonlar, eklem enjeksiyonları, ağrı tedavisi,  post-polio sendromu     


Eğitim ve Akademik Pozisyonlar

1990 Profesörİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1984Doçent. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1980Uzman. Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda)

1975Doktor.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1969Lise.  İzmir Kız Lisesi.

Yurtdışı Deneyimleri
    
2012  University California, San Francisco, Spine Center, USA   spinal enjeksiyonlara     konsultasyonlara katılma

2007  Harvard Public Health  School,  Boston, USA, İş Yerlerinde Stratejik Çözümler  ve İnsan Faktörleri ve Ergonomi kurslarına katılma

2004  Humantech Seminars,  Ann Arbor and Minneapolis, ABD,   Endüstriyel Uygulamalı Ergonomi, Uygulamalı Ofis Ergonomisi ve Ergonomi Programlarının Uygulanması konularında ergonomi kurslarına katılma

2002  Spine and Joint Center, Roterdam, Holland,  Bel ağrılarında özel egzersiz uygulamalarına katılma

1993  Washington D.C. USA, National Institute of Health'de Dr. M. Dalakas  ile nöromuskuler hastalıklar ve  postpolio sendromu konularında çalışma ve aşağıdaki iki araştırmaya katılma

oThe study of fatigue in muscles of patients with Post-polio Syndrome by in vivo 31P Magnetic Resonance Spectroscopy.

oMethodological considerations in evaluating the effect of strenght training in  
patients with Postpolio Syndrome

1994  Washington D.C. USA, National Rehabilitation Hospital'da  Dr. R. Materson, Dr. L. Halsetead ve Dr. R. Norris ile bel ağrısı korunma ve rehabilitasyonu, tekrarlamalı hareket hastalıkları  ve sanat tıbbı, ,endüstriyel rehabilitasyon, işe döndürme programları konularında çalışma

1991 Washington D.C. USA, National Rehabilitation Hospital'da  Dr. Materson ve Dr. KY Ng ve Dr. Fatemah Milani ile kronik ağrı tedavisi ve akupunktur ve inme rehabilitasyonu konularında çalışma. "Clinical and electrodiagnostic findings in Postpolio Syndrome" konulu araştırmaya ve Clinical Management of Enigmatic Pain, Post Doctorate Certificate programa katılma

1989  Manchester ve Oxford, İngiltere, University of Manchester Rheumatic Diseases Center’de Dr. Jayson ile romatizmal hastalıklar, Oxford Nuffield Orthopaedic Center’de Dr. Fairbank ve Fizyoterapist  Moffet ile  Oxford Back School, bel ağrısı rehabilitasyonu, bel okulu  konularında çalışma


1986  Paris, Fransa, Hopital Hotel Dieu Service de Rééducation Functionnelle'de Prof. R. Maigne ile omurga manipülasyonları, epidural injeksiyonlar ve lokal injeksiyonlar konularında çalışma

1983  Paris, Fransa, Hopital Cochin, Clinique de Rhumatologie'de 
Prof.B. Amor ile romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyonu ve lokal injeksiyonlar  Konularında çalışma.  “Dosage de L’acide Lactique dans Les liquides synoviaux: une aide au diagnostic des arthrites septique” konulu araştırmaya katılma

1982  Brüksel, Belçika, Universite Catholique de Lauvain, Service de Medicine Physique et Readaptation’da Prof.A. Soete ile parapleji rehabilitasyonu, elektroterapi, ergoterapi, kinesiterapi, elektrodiagnostik konularında çalışma

Burslar

1982Belçika Hükümeti Bursu
1983Fransız Hükümeti Bursu

Yabancı Diller  

İngilizce, Fransızca

Bilimsel Araştırmalar

Yaklaşık 200 adet uluslararası ve ulusal dergilerde  yayınlanmış ve toplantılarda sunulmuş çalışma
Bu çalışmaların üçü ABD’nde, birisi Fransa’da yapılmıştır.


Düzenlediği Eğitim Toplantıları

 • Kasım 1991: Cevdet Çubukçu Sempozyumu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Alternatif Tıp, İstanbul
 • Kasım 1998: "Bel Ağrılarında Tanı ve Rehabilitasyon" konulu mezuniyet sonrası eğitim toplantısı , İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul
 • Mayıs 1998: "Bel Ağrıları Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar" konulu sempozyum, 14. İstanbul Tıp Fakültesi Kurultayı, İstanbul
 • Haziran ve Kasım 2002 "Bel Ağrıları Tanı ve Tedavi" konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul
 • İş Yaşamında Kas İskelet Hasalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2007, İstanbul
 • Kas İskelet Hastalıkları İçin İşyerinde Risk Değerlendirme Eğitimi Kursu – Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD – Quick Exposure Check) Yaklaşımı Kursu 30.07.2007, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Kursu, 31/01/2007,  İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Uygulamalı Ofis Ergonomisi Kursu, 01/02/2008 İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Sağlıklı Yaşam İçin Ergonomi, İstanbul Sanayi Odası, 28 Ekim 2009, İstanbul
 • Uygulamalı  Ofis Ergonomisi, 13-14 Ocak 2011, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi,  4-5 Haziran 2011,  İstanbul
 

   
 • Uygulamalı Ofis Ergonomisi, 22 Ekim 2011, İstanbul
 • Uygulamalı Ofis Ergonomisi, 13 Mart 2012, İstanbul Üniversitesi , İstanbul
 • Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi, 21-22 Mart 2012, İstanbul Üniversitesi , İstanbul


Kitap Editörlüğü ve Yazarlığı

 • Özcan E. Ed., Ketenci A Yard. Ed. Bel Ağrıları, Tanı ve Tedavi, Nobel Kitabevi, 2002.
 • Emel Özcan, Nur Kesiktaş,  Kas İskelet Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi , Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınları, No: 144, 2007
 • Özcan E,  Söyleşi Dilek Kaykılar, Bel Fıtığı ve Bel Ağrıları, İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
 • Özcan E, Bel Ağrısı Hakkında Bilmek İstedikleriniz, (Hasta El Kitabı), Yelken Yayın, 2004.


Kitap Bölümleri Yazarlığı

 • Özcan E., Ketenci A., Mekanik Bel Ağrıları, Romatizmal Hastalıklar, 21. bölüm, ed: Necdet Tuna, Hacettepe Taş: 580-625, 1994.
 • Özcan Yıldız E., Postpolio Sendromu, Tıbbi Rehabilitasyon, 42. bölüm, ed: Hasan Oğuz, Nobel Tıp Kitapevi, s: 659-667, 1995.
 • Özcan Yıldız E, Mekanik Bel Ağrılarında Ayırıcı Tanı ve Bel Ağrılarında Tedavi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, eds: Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal, Güneş Kitabevi, 1465–1484, 2000.
 • Öncel A.,Özcan E., Bel Ağrılı Hastanın Rehabilitasyonu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ders Kitabı, Ed.:Fuat Diniz, Ayşegül Ketenci, Nobel Kitabevi, 275-287, 2000
 • Özcan E., Artritli hastanın rehabilitasyonu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ders Kitabı, Ed.: Fuat Diniz, Ayşegül Ketenci, Nobel Kitabevi, 321-330, 2000
 • Ketenci A., Özcan E., Mekanik Bel Ağrıları, Ağrı Sendromları ve Tedavileri Ed.:Serdar Erdine,  351-358,2000
 • Özcan E., İşe Bağlı Bel Ağrısı, Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi Ed: Emel Özcan, Yrd. Ed.Ayşegül Ketenci , Nobel Kitabevi, 301-315, 2002
 • Özcan E., Bel Ağrılarında Tedavi Yaklaşımları , Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi Ed: Özcan E., Yrd. Ed. Ketenci A, Nobel Kitabevi, 185-274, 2002
 • Samancı N, Özcan E, Strok Rehabilitasyonu , Serebrovasküler Hastalıklar, Ed: Balkan S., Güneş Kitabevi , 329-350 , 2002
 • Özcan E, İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında Rehabilitasyon ve Ergonomi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, Eds:  Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal, Güneş Tıp Kitabevleri,  2011, ISBN: 978-975 -277- 368- 4 ,  3189- 3198

Burslar

 • 1982   Belçika Hükümeti Bursu
 • 1983   Fransız Hükümeti Bursu


Yabancı Diller 

 • İngilizce, Fransızca

Mesleki ve Sosyal Çalışmaları


 • 1998-2001  Union European Medical Specialists, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Temsilcisi
 • 2002-2004 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu  Kurucu Üyesi
 • 2008  ICOH  Üyesi , Kas İskelet Hastalıkları Komitesi Üyesi
 • 2008  IEA International Ergonomics Association  Kas İskelet Hastalıkları Komitesi Üyesi
 • 2010  Fit For Work, İngiltere Work Foundation, Türkiye’de Kas iskelet Hastalıkları, Türkiye Danışmanı
 • 2011 TEGV  Çalışmaları kapsamında Çocuklarda Kas İskelet Sağlığını Koruma ve İyileştirme Modülünü Hazırlama

Çeşitli mesleki derneklerde yöneticilik ve üyelik

Toplumu ve çalışanları, bel ağrısı, omurga hastalıkları, işe bağlı kas iskelet  hastalıkları korunma ve ergonomi, inflamatuvar  romatizmal hastalıklar konuları başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla konferanslar, gazete ve dergilerde yazılar, TV programları

 

   

- EMEL ÖZCAN’IN ERGONOMİ İLE İLGİLİ ÖZ GEÇMİŞİ

- EMEL ÖZCAN’IN İNGİLİZCE ÖZ GEÇMİŞİ

 

 

Prof. Dr. Emel Özcan | Ergonomi Seminerler | Ergonomi Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz | Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları | Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi | Ergonominin Hukuki Boyutu | İç ve Dış Basında Ergonomi | Sıkça Sorulan Sorular | Haberler


<Webpaketi bir Idea Management Center projesidir.>