Sitenin Amacı
Çalışanlarda bel ve boyun ağrıları en yaygın ve pahalı sağlık sorunudur.
Oluşumlarında iş yerinde aktiviteler esnasında tekrarlamalı ve zorlamalı hareketler, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve uygun olmayan çalışma koşulları önemli rol oynar. 

Meslek hastalığı olarak kabul edilen  bel ve boyun ağrıları ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri kapsayan ergonomi programları ile büyük  ölçüde önlenebilir. Endüstrileşmiş ülkelerde yasal ve  parasal baskıların da  etkisi ile ergonomi programları yaygınlaşarak uygulanmaktadır.

Ülkemizde mesleki  bel ve boyun ağrıları ve ergonomi konusunda veri ve çalışmalar çok yetersizdir.

Bu sitenin amacı çalışanlarda ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen profesyonellerde ergonomi bilinci oluşturmak ve  endüstride ve ofiste çalışanlarda bel ve boyun ağrıları ve diğer kas iskelet hastalıklarını önlemektir.

 

Prof. Dr. Emel Özcan | Ergonomi Seminerler | Ergonomi Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz | Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları | Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi | Ergonominin Hukuki Boyutu | İç ve Dış Basında Ergonomi | Sıkça Sorulan Sorular | Haberler


<Webpaketi bir Idea Management Center projesidir.>