Sosyal Sigortalar Kanunu ve Ergonomi

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliği veya şartları gereği tekrarlanan bir nedenle bedensel veya ruhsal yönden geçici veya sürekli olarak hastalanma, sakatlanma ve ruhi arıza halleri  olarak tanımlanmaktadır.

Meslek hastalıkları listesinde fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları gurubunda  çeşitli kas iskelet hastalıkları yer almaktadır.  Fakat bu liste, tıp alanındaki ve iş ortamındaki değişmeler ve yenilikler hem bilimsel olarak hemde pratik uygulamada gözönüne alındığında çok eski ve yetersiz kalmaktadır. Gerekli düzenlemeler için ilgili devlet kurumları ve Üniversiteler işbirliği içinde çalışmalıdır.

 

Prof. Dr. Emel Özcan | Ergonomi Seminerler | Ergonomi Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz | Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları | Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi | Ergonominin Hukuki Boyutu | İç ve Dış Basında Ergonomi | Sıkça Sorulan Sorular | Haberler


<Webpaketi bir Idea Management Center projesidir.>