Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Bel ağrısı nedir?
Bel ağrısı çok çeşitli nedenlere bağlı oluşabilen  bir yakınmadır.

Bel ve boyun ağrılarından korunmak mümkün mü?
Bel ve boyun ağrıları için riskleri tanıyarak, iş yerinde  ve günlük yaşamda vücudu  doğru kullanarak ve  kondisyonu iyileştirerek korunmak büyük ölçüde mümkündür

Bel ve boyunda ağrılarının nereden kaynaklandığı belirlenebilir mi?
Kaslar, eklemler, diskler gibi anatomik yapıları birlikte  çalıştığından  ağrının kaynağını belirlemek çoğu zaman mümkün değildir. Ayrıca bu tedavi yaklaşımında çok da önemli değildir. 

Bel ve boyun ağrılarından  sebepleri nelerdir?
Çok sayıda nedeni vardır. Basit bir kas zorlanmasından, çok ciddi durumlara kadar değişen onlarca neden bel ve boyun ağrılarına yol açabilir. Çok büyük çoğunluğu iyi huylu nedenler olarak kabul edilen kaslar, diskler gibi yumuşak dokularda zorlanmaya, mekanik nedenlere, az bir kısmı ise iltihaplı , mikrobik hastalıklar, tümörler gibi ciddi durumlara bağlı olur.

Spor  bel  ve boyun ağrıların neden olur mu?
Spor sırasında vücudun yanlış kullanımı,  ya da ısınmadan yapılan zorlamalı  hareketler ağrıya neden olabilir. Yürüme, yüzme  korunmada ve iyileşmede  uygun olan aktivitelerdir. Futbol, golf, tenis  gibi zorlamalı sporlar önerilmez.

Bel ve boyun ağrılarının seyri nasıldır?
Mekanik zorlanmalara bağlı oluşmuşsa ağrılı atakların % 90’ı 6 haftada iyileşerek  normal yaşama dönülebilir. Tekrarladıkça iyileşme süresi uzar.
 
Bel ve boyun ağrıları erken emeklilik ve tazminat nedeni olabilir mi?
Evet. Ülkemizde de yasalarda  bel ve boyun ağrıları meslek hastalığı ise erken emeklilik ve tazminat nedenidir.

Bel ve boyun ağrılarında  ne zaman ameliyat önerilir ?
Hastaların sadece  % 2-5 ‘inde ameliyat önerilir.  Fıtığa bağlı kolda, bacakta güçsüzlük varsa, idrar ve dışkılama alışkanlıklarında, fonksiyonlarında bozulma varsa ve  uygun ve yeterince  yapılan tedaviye cevap alınmıyorsa ameliyat önerilir.  

Bel ve  boyun fıtığının kesin tedavisi  var mı?
Fıtık oluşmuş ve hasar yapmışsa tedavi sonrası eski haline döndürmek mümkün değildir. Kısa süreli uygun pozisyonda istirahat, ilaçlar,  omurgaya yapılan iğneler, fizik tedavi ile  ağrı azaltılır. Geçici iyileşme sağlanır.  Kalıcı etki   egzersizlerle  ve korunma yöntemlerini uygulayarak mümkündür.

Bel ve  boyun ağrıları sakat bırakır mı ?
Evet. Tedavi edilmezse, hareketleri kısıtlayarak ve psikolojik durumu olumsuz etkiyerek sakat bırakabilir.

Bel ve boyun ağrılarının tedavisinde fizik tedavinin yeri nedir?
Çeşitli aletler ile ve elle uygulanan fizik tedavi yöntemlerinin ağrıyı azaltmada etkisi vardır.

Fizik tedavinin zararı, sinirleri ve dokuları  öldürme, zedeleme gibi zararlı etkisi var mı?
Hayır. Doğru yapıldığı sürece yoktur.

Bel ve boyun fıtıklarında  sadece  EMARA bakılarak tedavi ve ameliyat  önerilir mi?
Hayır. Hastanın muayenesi, yakınması ve bulguları tedavinin planlanmasında esastır..

Bel ve boyun fıtıklarında  ameliyat sonrası tam sağlığa kavuşması mümkün mü?
Ameliyattan sonra  tamamen eski haline dönmek mümkün değildir.. Ameliyatın başarısı için uygulanan yöntem ve ameliyat sonrası egzersizler ve korunma eğitimi çok önemlidir.  

Meslek Hastalığı nedir?
Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliği veya şartları gereği tekrarlanan bir nedenle bedensel veya ruhsal yönden geçici veya sürekli olarak hastalanma, sakatlanma ve ruhi arıza halleri  olarak tanımlanmaktadır. Sigortalı olmaksızın çalışan için tanım maalesef yoktur.

Ülkemizde bel ve boyun ağrıları meslek hastalığı mıdır?
Meslek hastalıkları listesinde fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları gurubunda  bel ve boyun ağrısına neden olan çeşitli kas iskelet hastalıkları yer almaktadır.  Liste tıp alanındaki ve iş ortamındaki değişmeler ve yenilikler göz önüne alınarak değiştirilmelidir.


   

Meslek Hastalığı tanısı nasıl konur?
Ülkemizde Meslek Hastalığı tanısı Meslek Hastanelerinde konur.

İşe bağlı  bel ve boyun ağrısı olur mu ?
Evet. İş yerinde  bel boyun ve vücudun yanlış kullanımı ve kullanılan ekipman ve çalışma koşullarının uygun olmamasına bağlı  bel ve boyun ağrısı gelişebilir. 

Çalışanları bel ve boyun ağrıları nasıl  etkiler?
Ağrı, hareket kısıtlanması ve psikolojik sorunlar nedeniyle çalışan, ailesi,yakınlarını ve  işi olumsuz etkilenir.

Çalışanları bel ve boyun ağrılarına yönelik programlar var mı ?
İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalında oluşturulan  Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi kapsamında tanı, tedavi, korunma ve ergonomi  programları vardır.

Çalışanlarda  bel ve boyun ağrılarından korunmak mümkün mü?
Çalışanları işe bağlı bel ve boyun ağrısının  belirtileri, risk etkenleri, vücudun doğru pozisyonlarda  kullanımı, ekipman ve çalışma koşullarının çalışana uygun olarak, ergonomik, düzenlenmesi ile  büyük ölçüde mümkündür.

Çalışanlarda  bel ve boyun ağrılarından korunma ve ergonominin etkinliği kanıtlanmış mıdır?
Evet kanıtlanmıştır. Hastalıkların sıklığı ve ciddiyetini, iş günü kaybı ve maliyeti azalttığı gösterilmiştir.

Ülkemizde ergonomi eğitimi nerede verilmektedir?
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında oluşturulan  Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi kapsamında ergonomi eğitimi veren ve ergonomik iyileştirmeleri planlayan ergonomi programı vardır. 

Mesleki  Bel ve Boyun Ağrıları ile ilgili hukuki durum nedir?
10 Haziran  2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasasında İş Sağlığı ve Güvenliği ile yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yönetmeliklerde ilk kez ergonomiden bahsedilmekte ve  ergonomi de eğitim verilecek konular arasında sayılmaktadır Maalesef yönetmeliklerin uygulanması ve yaptırımlar konusunda henüz bir gelişme sağlanmamıştır.

Aşağıda 4857 sayılı İş Yasasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili başlıca yönetmelikler verilmektedir.

  • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • Elle Taşıma İşleri yönetmeliği 
  • Çalışanların İş Sağlığı  ve  Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  • İş Ekipmanlarında Güvenlik Yönetmeliği
  • Titreşim Yönetmeliği   

Çalışanlarda bel ve boyun ağrılarından korunmada iş verenin sorumluluğu nedir?
Yasanın uygulanması için çıkarılan yönetmeliklerde işverene iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma, önemlere uyulup uyulmadığını denetleme ve işçileri bilgilendirme ve eğitme yükümlülükleri  getirilmektedir. İşveren iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerinde   bel ve boyun ağrısı ve diğer kas iskelet hastalıkları için risklerini belirlemek k ve engellemek için ergonomi eğitimi verme ve kullanılacak iş ekipmanının çalışana ve işe uyguna hale getirmek dahil olmak üzere her türlü önlemi almakla yükümlü kılınmaktadır

Çalışanlarda bel ve boyun ağrılarından korunmada çalışanın sorumluluğu nedir?
İşçiler eğitime katılma ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

 

Prof. Dr. Emel Özcan | Ergonomi Seminerler | Ergonomi Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz | Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları | Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi | Ergonominin Hukuki Boyutu | İç ve Dış Basında Ergonomi | Sıkça Sorulan Sorular | Haberler


<Webpaketi bir Idea Management Center projesidir.>